Mollie office Amsterdam

Mollie office Amsterdam - by Stadard Studio

Fintech interior design: Mollie office

Mollie is een fintech bedrijf dat pioniert in het aanbieden van online betaal services. Standard Studio heeft Mollie geholpen bij het ontwerpen van hun aanpasbare en flexibele kantoor. Uiteraard voorzien van vergaderruimten, kantoorruimtes, een horeca centrum en zelfs een congrescentrum. De locatie aan de Keizersgracht in Amsterdam stelde enkele specifieke uitdagingen op het gebied van erfgoed behoud vanwege de monumentale status.

Op klassieke Standard Studio-wijze toverden we de eeuwenoude ruimtes om in moderne kantooromgevingen met respect en behoud van de monumentale uitstraling en detaillering.

Transparantie

De verschillende ruimtes zijn zo open mogelijk gehouden om daarmee transparantie uit te stralen. Tevens bevordert het de werknemers om samen te werken en met elkaar mee te kijken, het lokt interactie uit. Om ervoor te zorgen dat het open karakter geen ergernissen veroorzaakt, zijn er zones waar bijvoorbeeld gebeld kan worden of waar overlegd kan worden. De begane grond heeft een enorme open vloer welke zowel als kantine gebruikt en als presentatieruimte. De ruimte kan ook worden omgevormd in een grote bijeenkomst ruimte voor bijvoorbeeld een congres of een soortgelijk evenement.

kalmerende kleuren

Het materiaalgebruik is zo puur mogelijk gehouden, je vindt betonnen vloerafwerkingen en houten bekleding en kasten. De kleuren die hier gebruikt zijn kan je categoriseren in de kalmerende kleuren, en goed passend bij de planten die ruim aanwezig zijn en waar speciale locaties voor zijn ingebouwd.

Alles is erop gericht om de bezoekers en gebruikers van het kantoor zich op hun gemak te laten voelen. Het geheel straalt een bepaalde speelsheid uit maar vooral ook vriendelijk en serieus.

Fintech interior design: Mollie office

Mollie is a fintech company that pioneers in offering online payment services. Standard Studio has assisted Mollie in designing their customizable and flexible office space. Naturally, it includes meeting rooms, office spaces, a hospitality center, and even a conference center. The location on Keizersgracht in Amsterdam presented some specific challenges in terms of heritage preservation due to its monumental status.

In classic Standard Studio style, we transformed the centuries-old spaces into modern office environments while respecting and preserving their monumental appearance and detailing.

Transparency

The different spaces have been kept as open as possible to convey transparency. This also encourages employees to collaborate and share insights. To ensure that the open character doesn’t cause annoyances, there are zones designated for tasks like making calls or holding meetings. The ground floor features a vast open floor used as both a cafeteria and a space that can be converted into a large gathering area for events like conferences.

Calming tones

The material choices aim for purity, with concrete floor finishes and wooden cladding and cabinets. The colors used can be categorized as calming tones, complementing the abundant plants for which special locations have been integrated.

Everything is designed to make visitors and office users feel comfortable. The overall ambiance exudes a certain playfulness but is also friendly and serious.

Mollie office project partners:

Address: Keizersgracht 126, Amsterdam
Client: Mollie
Design: Standard Studio
Completion: 2020
Assignment: Interior design
Size: 2500 m2 + 125 m2
Project manager: Innovat projecten B.V.
Interior fit-out: JOB interieurbouw
Photography: Wouter van der Sar

× How can I help you?